Autumn Program 2019

 
Mariano Fernandez Blanco and Bjørg Johansen
6 weeks from October 22nd/24th - November 26th/28th

CLASS
Tango Fundamentals (level 0-1) 

Learn the fundamental concepts of tango; connecting with your partner, principals of leading and following, walking, posture, acquiring musicality and simple improvisation / Lær tangoens grundlæggende elementer; forbindelse med din partner, principper for at føre og følge, gang, kropsholdning, tilegnelse af musikalitet og simpel improvisation.  

6 Tuesdays from October 22nd-November 26th  / 6 tirsdage fra 22. oktober-26. november 
Time: 18.15-19.30
Teachers: Mariano Fernandez Blanco (ARG) and Bjørg Johansen (DK)
Address: Bernhard Bangs Allé 21, Frederiksberg
Drop in with partner kr. 150,- or 2 klip per person drop in med partner kr. 150,- eller 2 klip pr person
Register without a partner on kontakt@bjoerg.dk: Men kr. 100,- / Women kr. 200,- or 2 klip per class / Tilmelding uden partner på kontakt@bjoerg.dk: Mænd kr. 100,- / Kvinder k
r. 200,- eller 2 klip pr. klasse
Learn more about prices and klippekort Læs om priser og klippekort
Special offer: Book 5 private classes with Mariano or Bjørg and have all regular classes Tuesdays and Thursdays for free! Book now: kontakt@bjoerg.dk

CLASS
Tango Basics (level 1-2)

Learn or refine basic tango repetoire: leading and following of the ladie's cross, ochos, sandwich, paradas, half giros, crossed system / Lær eller raffiner hvordan du fører og følger damens kryds, ochos, paradas, halv giro og krydset system 

6 weeks from October 22nd-November 26th / 6 tirsdage fra 22. oktober-26. november
Time: 19.45-21.00
Teachers: Mariano Fernandez Blanco (ARG) and Bjørg Johansen (DK) 
Address: Bernhard Bangs Allé 21, Frederiksberg
Drop in with partner kr. 150,- or 2 klip per person /  Drop in med partner kr. 150,- eller 2 klip pr. person

Register without partner on kontakt@bjoerg.dk: Men kr. 100,- / Kvinder kr. 200,- or 2 klip pr. class / Tilmelding uden partner på kontakt@bjoerg.dk: Mænd kr. 100,- Kvinder kr. 200,- eller 2 klip pr. klasse 
Learn more about prices and klippekort Læs om priser og klippekort

Special offer: Book 5 private classes with Mariano or Bjørg and have all regular classes on Tuesdays and Thursdays for free! Book now: kontakt@bjoerg.dk

CLASS
Tango Advanced (level 3-4)

Learn or refine technique for dancing with sacadas, full giros, planeos, boleos, adornos etc.

6 Thursdays from October 24th-November 28th /  6 torsdage fra 24. oktober-28. november
Time: 18.00-19.15 
Teachers: Mariano Fernandez Blanco (ARG) and Bjørg Johansen (DK)
Address: Bernhard Bangs Alle 21, Frederiksberg

Drop in with a partner kr. 150,- eller 2 klip per person / Drop in med partner kr. 150,- eller 2 klip pr person
Register without a partner on kontakt@bjoerg.dk: Men kr. 100,- / Women kr. 200,- or 2 klip per class / Tilmelding uden partner på kontakt@bjoerg.dk: Mænd kr. 100,- Kvinder kr. 200,- eller 2 klip pr. klasse 
Learn more about prices and klippekort / læs mere om priser og klippekort  
Special offer: Book 5 private classes and have all regular classes on Tuesdays and Thursday for free! Book now: kontakt@bjoerg.dk 

CLASS

Tango Essentials (level 1-4)

Refine your technique and interpretation to express yourself better. Our focus is the connection in open and close embrace, managing the axes, technique to lead and follow the projection of the step, spirals technique, musical and emotional interpretation of the tangos, navigations and respect on the dance floor, tango psychology etc. 


6 Thursdays from October 24th-November 28t / 6 torsdage fra 24. oktober-28. november
Time: 19.30-20.45
Teachers: Mariano Fernandez Blanco (ARG) and Bjørg Johansen (DK)
Address: Bernhard Bangs Alle 21, Frederiksberg
Drop in with a partner kr. 150,-  or 2 klip per person / Drop in med partner kr. 150,- eller 2 klip pr person
Register without a partner on kontakt@bjoerg.dk: Men kr. 100,- / Women kr. 200,- or 2 klip pr class / Tilmelding uden partner på kontakt@bjoerg.dk: Mænd kr. 100,- / Kvinder kr. 200,-  eller 2 klip pr klasse 
Learn more about prices and klippekort læs mere om priser og klippekort  

Special offer: Book 5 private classes with Mariano or Bjørg and have all regular classes on Tuesdays and Thursdays for free! Book now: kontakt@bjoerg.dk

CLASS
Tango Leaders Technique (all levels)

Let's work to be better leaders!  

6 Wednesdays from October 23rd-November 27th / 6 onsdage fra 23. oktober-27. november
Time: 21.00-22.00
Teachers: Mariano Fernandez Blanco (ARG) and Bjørg Johansen (DK)
Address: Chr. Havns Beboerhus / Baglandet

Drop in or register with Mariano on facebook 
Price kr. 200,-  or 2 klip per class per person 
Learn more about prices and klippekort / læs mere om priser og klippekort  
Students with SU kr. 130,- per class

PRACTICA

Red Light

A tango anecdote says, that "for each tango class you take, you must practice 4 hours to understand what you learned”. To go to the practica is an important part of learning to dance. In the practica you don't have to follow the rules of the milonga and you will not be interrupted with instructions and cortinas, but the music will be great and so the floor and the people. There will be teachers there to help you and in the kitchen we sill serve empanadas and "fernet y coca" to keep you going! And because we want to give you the best conditions to grow your tango, we include all this in your klippekort!! Come on! Let's practice! / En tangoanekdote siger at "for hver lektion du tager, må du øve dig 4 timer for at forstå, hvad du har lært." At øve sig, er en vigtig del af at lære at danse. På practicaen skal du ikke følge milonga'ens regler og du vil ikke blive afbrudt af instruktører eller cortinaer, men musikken vil være i top, ligesom dansegulvet og menneskerne. Der er undervisere, der kan hjælpe dig med trinene og i køkkenet serverer vi empanadas og "Fernet og Cola" til at holde dig kørende. Og fordi vi vil give dig de bedste betingelser for at vokse som tangodanser, inkluderer vi alt dette i dit klippekort. Kom, vi skal øve os! 

6 Thursdays from October 24th-November 28th / 6 torsdage fra 24. oktober-28. november
Time: 20.45-23.00  
Address: Bernhard Bangs Allé 21, Frederiksberg
Drop in with or without a partner / drop in med eller uden partner
Price kr. 0,- for dancers with klippekort / Pris kr. 0,- for dansere med klippekort

MORE ABOUT PRICES AND KLIPPPEKORT
Others: kr. 50,- / andre kr. 50,- 
Students with SU kr. 35,-
 


LEARN TANGO DURING WEEKENDS?
VIL DU LÆRE TANGO I WEKKENDEN?

© 2018 Institut for Liv, Læring & Lidenskab. All rights Reserved.